تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - آلبوم جدید و فوق العاده زیبای داریوش و فتانه اقبالی با نام انسان
آلبوم جدید و فوق العاده زیبای داریوش و فتانه اقبالی با نام انسان

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای داریوش و فتانه اقبالی با نام انسان با 5 کیفیت متفاوت ... | Exclusive |

( آلبوم كامل به همراه تراك های 4 و 6 . با تشكر از نیمای عزیز )


آهنگ با كیفیت MP3 320

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink 1     Directlink 2

 01 Ensan.mp3 10.4 MB Jan-12-11
 02 Asemoon.mp3 12.5 MB Jan-12-11
 03 Avaye Khaste Delan.mp3 11 MB Jan-12-11
 04 Mey Zadeh.mp3 10.3 MB Jan-12-11
 05 Salam Be Piri.mp3 12.3 MB Jan-12-11
 06 Bahare Man.mp3 11.1 MB Jan-12-11
 07 Payane Eshgh.mp3 11.7 MB Jan-12-11
 08 Khabe Nooshin.mp3 13.3 MB Jan-12-11
 09 Bi Hamegan.mp3 9.8 MB Jan-12-11
 10 Savar Khahad Amad.mp3 9.4 MB Jan-12-11

آهنگ با كیفیت MP3 192

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ     Rapidshare     Mediafire     Directlink 1     Directlink 2

 01 Ensan.mp3 6.2 MB Jan-12-11
 02 Asemoon.mp3 7.5 MB Jan-12-11
 03 Avaye Khaste Delan.mp3 6.6 MB Jan-12-11
 04 Mey Zadeh.mp3 6.2 MB Jan-12-11
 05 Salam Be Piri.mp3 7.4 MB Jan-12-11
 06 Bahare Man.mp3 6.7 MB Jan-12-11
 07 Payane Eshgh.mp3 7 MB Jan-12-11
 08 Khabe Nooshin.mp3 8 MB Jan-12-11
 09 Bi Hamegan.mp3 5.9 MB Jan-12-11
 10 Savar Khahad Amad.mp3 5.6 MB Jan-12-11


آهنگ با كیفیت MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ     Rapidshare     Mediafire     Directlink 1     Directlink 2

 01 Ensan.mp3 4.2 MB Jan-12-11
 02 Asemoon.mp3 5 MB Jan-12-11
 03 Avaye Khaste Delan.mp3 4.4 MB Jan-12-11
 04 Mey Zadeh.mp3 4.1 MB Jan-12-11
 05 Salam Be Piri.mp3 4.9 MB Jan-12-11
 06 Bahare Man.mp3 4.4 MB Jan-12-11
 07 Payane Eshgh.mp3 4.7 MB Jan-12-11
 08 Khabe Nooshin.mp3 5.3 MB Jan-12-11
 09 Bi Hamegan.mp3 3.9 MB Jan-12-11
 10 Savar Khahad Amad.mp3 3.8 MB Jan-12-11


آهنگ با كیفیت OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ     Rapidshare     Mediafire     Directlink 1     Directlink 2

 01 Ensan.ogg 1.4 MB Jan-12-11
 02 Asemoon.ogg 1.8 MB Jan-12-11
 03 Avaye Khaste Delan.ogg 1.6 MB Jan-12-11
 04 Mey Zadeh.ogg 2.1 MB Jan-12-11
 05 Salam Be Piri.ogg 1.8 MB Jan-12-11
 06 Bahare Man.ogg 2.3 MB Jan-12-11
 07 Payane Eshgh.ogg 1.7 MB Jan-12-11
 08 Khabe Nooshin.ogg 2 MB Jan-12-11
 09 Bi Hamegan.ogg 1.4 MB Jan-12-11
 10 Savar Khahad Amad.ogg 1.4 MB Jan-12-11


آهنگ با كیفیت WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ     Rapidshare     Mediafire     Directlink 1     Directlink 2

 01 Ensan.wma 695.1 KB Jan-12-11
 02 Asemoon.wma 839.5 KB Jan-12-11
 03 Avaye Khaste Delan.wma 734.8 KB Jan-12-11
 04 Mey Zadeh.wma 687.8 KB Jan-12-11
 05 Salam Be Piri.wma 820.8 KB Jan-12-11
 06 Bahare Man.wma 742.2 KB Jan-12-11
 07 Payane Eshgh.wma 786 KB Jan-12-11
 08 Khabe Nooshin.wma 893.1 KB Jan-12-11
 09 Bi Hamegan.wma 653.7 KB Jan-12-11
 10 Savar Khahad Amad.wma 630.1 KB Jan-12-11