تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - آلبوم ریمیکس جدید و بسیار زیبای Britney Spears به نام Hold It Against Me
آلبوم ریمیکس جدید و بسیار زیبای Britney Spears به نام Hold It Against Me

 
آلبوم ریمیکس جدید و بسیار زیبای Britney Spears به نام Hold It Against Me . با 4 کیفیت متفاوت ...| Exclusive |


آهنگ با كیفیت MP3 256

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 1. Britney Spears – Hold It Against Me (Brian Cua Radio Remix).mp3 7.2 MB Jan-13-11
 2. Britney Spears – Hold It Against Me (Barletta Remix).mp3 7.3 MB Jan-13-11
 3. Britney Spears – Hold It Against Me (DJ Uch NYC Tribal Remix).mp3 11.1 MB Jan-13-11
 4. Britney Spears – Hold It Against Me (Happy HotDog Remix).mp3 11.4 MB Jan-13-11
 5. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Club tk Mix).mp3 10.9 MB Jan-13-11
 6. Britney Spears – Hold It Against Me (TwoGuyz Remix).mp3 10.1 MB Jan-13-11
 7. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Radio tk Mix).mp3 8.7 MB Jan-13-11
 8. Britney Spears – Hold It Against Me (CoSmiK’s Club Mix).mp3 12.4 MB Jan-13-11
 9. Britney Spears – Hold It Against Me (Dj Christian Capri Remix).mp3 7.6 MB Jan-13-11


 آهنگ با كیفیت MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 1. Britney Spears – Hold It Against Me (Brian Cua Radio Remix).mp3 3.6 MB Jan-13-11
 2. Britney Spears – Hold It Against Me (Barletta Remix).mp3 3.6 MB Jan-13-11
 3. Britney Spears – Hold It Against Me (DJ Uch NYC Tribal Remix).mp3 5.6 MB Jan-13-11
 4. Britney Spears – Hold It Against Me (Happy HotDog Remix).mp3 5.7 MB Jan-13-11
 5. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Club tk Mix).mp3 5.5 MB Jan-13-11
 6. Britney Spears – Hold It Against Me (TwoGuyz Remix).mp3 5.1 MB Jan-13-11
 7. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Radio tk Mix).mp3 4.4 MB Jan-13-11
 8. Britney Spears – Hold It Against Me (CoSmiK’s Club Mix).mp3 6.2 MB Jan-13-11
 9. Britney Spears – Hold It Against Me (Dj Christian Capri Remix).mp3 3.8 MB Jan-13-11آهنگ با كیفیت OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 1. Britney Spears – Hold It Against Me (Brian Cua Radio Remix).ogg 1.8 MB Jan-13-11
 2. Britney Spears – Hold It Against Me (Barletta Remix).ogg 1.8 MB Jan-13-11
 3. Britney Spears – Hold It Against Me (DJ Uch NYC Tribal Remix).ogg 2.8 MB Jan-13-11
 4. Britney Spears – Hold It Against Me (Happy HotDog Remix).ogg 2.9 MB Jan-13-11
 5. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Club tk Mix).ogg 2.8 MB Jan-13-11
 6. Britney Spears – Hold It Against Me (TwoGuyz Remix).ogg 2.6 MB Jan-13-11
 7. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Radio tk Mix).ogg 2.2 MB Jan-13-11
 8. Britney Spears – Hold It Against Me (CoSmiK’s Club Mix).ogg 3.1 MB Jan-13-11
 9. Britney Spears – Hold It Against Me (Dj Christian Capri Remix).ogg 1.9 MB Jan-13-11آهنگ با كیفیت WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 1. Britney Spears – Hold It Against Me (Brian Cua Radio Remix).wma 602.6 KB Jan-13-11
 2. Britney Spears – Hold It Against Me (Barletta Remix).wma 612.3 KB Jan-13-11
 3. Britney Spears – Hold It Against Me (DJ Uch NYC Tribal Remix).wma 928.8 KB Jan-13-11
 4. Britney Spears – Hold It Against Me (Happy HotDog Remix).wma 950.7 KB Jan-13-11
 5. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Club tk Mix).wma 913.4 KB Jan-13-11
 6. Britney Spears – Hold It Against Me (TwoGuyz Remix).wma 846 KB Jan-13-11
 7. Britney Spears – Hold It Against Me (Private Radio tk Mix).wma 729.2 KB Jan-13-11
 8. Britney Spears – Hold It Against Me (CoSmiK’s Club Mix).wma 1 MB Jan-13-11
 9. Britney Spears – Hold It Against Me (Dj Christian Capri Remix).wma 634.2 KB Jan-13-11