تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - آلبوم جدید و بسیار زیبای آروین به نام فرا مرزها
آلبوم جدید و بسیار زیبای آروین به نام فرا مرزها

آلبوم جدید و بسیار زیبای آروین به نام فرا مرزها . با 4 کیفیت متفاوت ...آهنگ با كیفیت MP3 320

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01.Banafshe Darya.mp3 8 MB Jan-16-11
 02.Navazesh.mp3 6.8 MB Jan-16-11
 03.Ziafat.mp3 5.6 MB Jan-16-11
 04.Kurdistan.mp3 9.8 MB Jan-16-11
 05.Shadi.mp3 4.8 MB Jan-16-11
 06.Doori.mp3 7.4 MB Jan-16-11
 07.Baz Baran.mp3 6.6 MB Jan-16-11
 08.Istanbul.mp3 9.5 MB Jan-16-11
 09.Booseh.mp3 6.8 MB Jan-16-11
 10.Ayneh.mp3 7.6 MB Jan-16-11
 11.Koodakaneh.mp3 10.8 MB Jan-16-11
آهنگ با كیفیت MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01.Banafshe Darya.mp3 3.2 MB Jan-16-11
 02.Navazesh.mp3 2.7 MB Jan-16-11
 03.Ziafat.mp3 2.3 MB Jan-16-11
 04.Kurdistan.mp3 3.9 MB Jan-16-11
 05.Shadi.mp3 1.9 MB Jan-16-11
 06.Doori.mp3 3 MB Jan-16-11
 07.Baz Baran.mp3 2.6 MB Jan-16-11
 08.Istanbul.mp3 3.8 MB Jan-16-11
 09.Booseh.mp3 2.7 MB Jan-16-11
 10.Ayneh.mp3 3 MB Jan-16-11
 11.Koodakaneh.mp3 4.3 MB Jan-16-11آهنگ با كیفیت OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01.Banafshe Darya.ogg 1.6 MB Jan-16-11
 02.Navazesh.ogg 1.4 MB Jan-16-11
 03.Ziafat.ogg 1.1 MB Jan-16-11
 04.Kurdistan.ogg 2 MB Jan-16-11
 05.Shadi.ogg 992.1 KB Jan-16-11
 06.Doori.ogg 1.5 MB Jan-16-11
 07.Baz Baran.ogg 1.3 MB Jan-16-11
 08.Istanbul.ogg 1.9 MB Jan-16-11
 09.Booseh.ogg 1.4 MB Jan-16-11
 10.Ayneh.ogg 1.5 MB Jan-16-11
 11.Koodakaneh.ogg 2.2 MB Jan-16-11آهنگ با كیفیت WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink 01.Banafshe Darya.wma 538.5 KB Jan-16-11
 02.Navazesh.wma 458.1 KB Jan-16-11
 03.Ziafat.wma 381 KB Jan-16-11
 04.Kurdistan.wma 656.1 KB Jan-16-11
 05.Shadi.wma 324.2 KB Jan-16-11
 06.Doori.wma 497.9 KB Jan-16-11
 07.Baz Baran.wma 444.3 KB Jan-16-11
 08.Istanbul.wma 639.1 KB Jan-16-11
 09.Booseh.wma 461.4 KB Jan-16-11
 10.Ayneh.wma 510.9 KB Jan-16-11
 11.Koodakaneh.wma 724.3 KB Jan-16-11