تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - خبر داغ !!!!!
خبر داغ !!!!!

گمشده پیدا شد !!!

وهاب همتی فرزند بابا خاخا (باقی) که در سال 1995 به دست متجاوزین افغانی افتاده بود به وطن بازگشت.

خوشحالیم که یکی دیگر از نخبه ها به بام وطن فرود آمد.!!!!!

gif maker online
عبدالوهاب همتی