تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - سه آهنگ جدید و زیبای امیر منفرد با نام های " بی پولی ، دله من و نگو "
سه آهنگ جدید و زیبای امیر منفرد با نام های " بی پولی ، دله من و نگو "

سه آهنگ جدید و زیبای امیر منفرد با نام های " بی پولی ، دله من و نگو " با 3 كیفیت ...


لینك مستقیم :

آهنگ با كیفیت MP3 192


بی پولی

دله من

نگو

آهنگ با كیفیت OGG 64

بی پولی

دله من

نگو

آهنگ با كیفیت WMA 20 
 
بی پولی

دله من

نگو

لینك غیر مستقیم ( Rapidshare )

آهنگ با كیفیت MP3 128

بی پولی

دله من

نگو

لینك غیر مستقیم ( Mediafire )

آهنگ با كیفیت MP3 128

بی پولی

دله من

نگو