تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - نمک فروش و کارگر !!!
نمک فروش و کارگر !!!

خواستن توانستن است.

عبدالناصر بهشتی فرزند حکیم قلیچ قره پور، زاده ی قزاقلی و ساکن گنبد

این جوان با فروش نمک و کارگری کردن توانست در دانشگاه پیام نور علی آباد در رشته سخت افزار کامپیوتر قبول شود...

ناصر بهشتی

جهت خواندن ادامه این داستان شیرین به ادامه مطالب بروید ...

حکیم قلیچ که نمی توانست پیشرفت فرزند خود را ببیند با وی به جنگ و ستیز پرداخت. در این جنگ نابرابر حکیم با کمک گرفتن از آق اویلی و حاجی گلدی فرزندان دیگرش تمام اموال و دارایی ناصر را بالا کشید و او را از ارث محروم کرد.

اما ناصر ملقب به آت( آت در زبان ترکمنی به معنای اسب است) ناامید نشد و به تلاش ادامه داد. یکی از نقاط ضعف ناصر کلمه ی جادویی الهام بود که با شنیدن این کلمه مجنون میشد.

ادامه داستان در هفته آینده...