تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - آلبوم جدید و فوق العاده زیبای مهرنوش به نام چشمات
آلبوم جدید و فوق العاده زیبای مهرنوش به نام چشمات

آلبوم جدید و فوق العاده زیبای مهرنوش به نام چشمات . با 5 کیفیت متفاوت ...


آهنگ با كیفیت MP3 320

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01 Ghadam Ghadam.mp3 7.8 MB Feb-15-11
 02 Kam Miyaaramet.mp3 9.8 MB Feb-15-11
 03 Cheshmat.mp3 6.7 MB Feb-15-11
 04 Naro.mp3 8.5 MB Feb-15-11
 05 Baavar.mp3 9.8 MB Feb-15-11
 06 Komak Nemikoneh.mp3 9.1 MB Feb-15-11
 07 Zane Zemestoun.mp3 9 MB Feb-15-11
 08 Bi To.mp3 8.2 MB Feb-15-11
 09 Hidden Track.mp3 9.7 MB Feb-15-11


آهنگ با كیفیت MP3 192

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink


 01 Ghadam Ghadam.mp3 5.4 MB Feb-15-11
 02 Kam Miyaaramet.mp3 6.8 MB Feb-15-11
 03 Cheshmat.mp3 4.8 MB Feb-15-11
 04 Naro.mp3 5.9 MB Feb-15-11
 05 Baavar.mp3 7 MB Feb-15-11
 06 Komak Nemikoneh.mp3 6.7 MB Feb-15-11
 07 Zane Zemestoun.mp3 6.5 MB Feb-15-11
 08 Bi To.mp3 5.8 MB Feb-15-11
 09 Hidden Track.mp3 3.7 MB Feb-15-11


آهنگ با كیفیت MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01 Ghadam Ghadam.mp3 3.6 MB Feb-15-11
 02 Kam Miyaaramet.mp3 4.5 MB Feb-15-11
 03 Cheshmat.mp3 3.2 MB Feb-15-11
 04 Naro.mp3 3.9 MB Feb-15-11
 05 Baavar.mp3 4.7 MB Feb-15-11
 06 Komak Nemikoneh.mp3 4.5 MB Feb-15-11
 07 Zane Zemestoun.mp3 4.3 MB Feb-15-11
 08 Bi To.mp3 1.3 MB Feb-15-11
 09 Hidden Track.mp3 320 KB Feb-15-11 


آهنگ با كیفیت OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01 Ghadam Ghadam.ogg 1.4 MB Feb-15-11
 02 Kam Miyaaramet.ogg 1.7 MB Feb-15-11
 03 Cheshmat.ogg 1.2 MB Feb-15-11
 04 Naro.ogg 1.5 MB Feb-15-11
 05 Baavar.ogg 1.8 MB Feb-15-11
 06 Komak Nemikoneh.ogg 1.7 MB Feb-15-11
 07 Zane Zemestoun.ogg 1.6 MB Feb-15-11
 08 Bi To.ogg 1.5 MB Feb-15-11
 09 Hidden Track.ogg 1.7 MB Feb-15-11


آهنگ با كیفیت WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ     Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01 Ghadam Ghadam.wma 606.5 KB Feb-15-11
 02 Kam Miyaaramet.wma 753.4 KB Feb-15-11
 03 Cheshmat.wma 532.7 KB Feb-15-11
 04 Naro.wma 660.9 KB Feb-15-11
 05 Baavar.wma 785.1 KB Feb-15-11
 06 Komak Nemikoneh.wma 745.3 KB Feb-15-11
 07 Zane Zemestoun.wma 722.6 KB Feb-15-11
 08 Bi To.wma 649.6 KB Feb-15-11
 09 Hidden Track.wma 755.9 KB Feb-15-11