تبلیغات
مرکز دانلود موسیقی ایران - آلبوم بسیار زیبای شهرام ناظری با نام شعر و عرفان ( بنمای رخ )
آلبوم بسیار زیبای شهرام ناظری با نام شعر و عرفان ( بنمای رخ )

آلبوم بسیار زیبای شهرام ناظری با نام شعر و عرفان ( بنمای رخ ) . با 4 کیفیت متفاوت ...


آهنگ با كیفیت MP3 160

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01- Tasnif Ba Man Sanama.mp3 7 MB Feb-18-11
 02- Orchestr va Avaz.mp3 11.4 MB Feb-18-11
 03- Tasnif Man Chera Del be To Dadam.mp3 5.8 MB Feb-18-11
 04- Avaz va Santour va Ney.mp3 4.9 MB Feb-18-11
 05- Ghete Bedoune Kalam.mp3 2.9 MB Feb-18-11
 06- Orchestr va Avaz.mp3 16.9 MB Feb-18-11
 07- Tekrar Tasnif Ba Man Sanama.mp3 7 MB Feb-18-11
 08- Ghete Bedoune Kalam.mp3 6.6 MB Feb-18-11آهنگ با كیفیت MP3 128

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01- Tasnif Ba Man Sanama.mp3 5.6 MB Feb-18-11
 02- Orchestr va Avaz.mp3 9.1 MB Feb-18-11
 03- Tasnif Man Chera Del be To Dadam.mp3 4.6 MB Feb-18-11
 04- Avaz va Santour va Ney.mp3 3.9 MB Feb-18-11
 05- Ghete Bedoune Kalam.mp3 2.3 MB Feb-18-11
 06- Orchestr va Avaz.mp3 13.5 MB Feb-18-11
 07- Tekrar Tasnif Ba Man Sanama.mp3 5.6 MB Feb-18-11
 08- Ghete Bedoune Kalam.mp3 5.2 MB Feb-18-11آهنگ با كیفیت OGG 64

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink

 01- Tasnif Ba Man Sanama.ogg 2.8 MB Feb-18-11
 02- Orchestr va Avaz.ogg 4.6 MB Feb-18-11
 03- Tasnif Man Chera Del be To Dadam.ogg 2.3 MB Feb-18-11
 04- Avaz va Santour va Ney.ogg 2 MB Feb-18-11
 05- Ghete Bedoune Kalam.ogg 1.2 MB Feb-18-11
 06- Orchestr va Avaz.ogg 6.9 MB Feb-18-11
 07- Tekrar Tasnif Ba Man Sanama.ogg 2.8 MB Feb-18-11
 08- Ghete Bedoune Kalam.ogg 2.7 MB Feb-18-11آهنگ با كیفیت WMA 20

دانلود كل آلبوم در یك فایل زیپ    
Rapidshare     Mediafire     Directlink


 01- Tasnif Ba Man Sanama.wma 929.6 KB Feb-18-11
 02- Orchestr va Avaz.wma 1.5 MB Feb-18-11
 03- Tasnif Man Chera Del be To Dadam.wma 772.2 KB Feb-18-11
 04- Avaz va Santour va Ney.wma 651.2 KB Feb-18-11
 05- Ghete Bedoune Kalam.wma 394.8 KB Feb-18-11
 06- Orchestr va Avaz.wma 2.2 MB Feb-18-11
 07- Tekrar Tasnif Ba Man Sanama.wma 934.5 KB Feb-18-11
 08- Ghete Bedoune Kalam.wma 876.9 KB Feb-18-11